FORSIDE PØLSEVOGN TELTE M.V. HVORFOR REJSEGILDE REFERENCER KONTAKT INDHENT TILBUD  

Rejsegilde hvorfor holder vi det?
Når husets spær er rejst, er der tradition for, at bygherren holder rejsegilde for håndværkerne. Oprindeligt var det for at berolige onde ånder, men de sidste mange år har det været som tak til håndværkerne. Bliver der ikke holdt rejsegilde, risikerer bygherren en "død murer".
INDHOLD

Hvad er et rejsegilde?

Et rejsegilde er et arbejdsgilde, som markerer afslutningen på en kollektiv arbejdsopgave. Arbejdsgilder var tidligere meget udbredt, men i dag er det kun rejsegildet og høstgildet, som vi stadig afholder.
Ifølge traditionen skal bygherren holde et gilde for sine håndværkere, når husets spær er rejst. I rejsegildet deltager alle, der er med til at opføre huset, og ofte deltager også husets beboere samt eventuelle naboer. Gildet afholdes normalt om eftermiddagen, når arbejdsdagen er omme, og så mødes alle i den nye bygning, hvor der typisk bliver serveret smørrebrød eller pølser, øl og sodavand. Under arrangementet holder bygherre, arkitekt og mestre ofte tale.
Selve nybygningen bliver pyntet med en eller flere kranse, som håndværksmesteren skaffer, og som tømrersvendene sætter på toppen af spærene på lange stænger. Nogle gange bliver der desuden sat flag, grønne grene og blomster op.

Hvorfor holder man rejsegilde?

Oprindeligt blev der afholdt rejsegilde, fordi byggeprojektets succes afhang mere af gudernes humør end af håndværkernes dygtighed. For at berolige eventuelle onde ånder blev taget pyntet med planter, der indeholdt gode ånder, og de skulle så give gode kræfter videre til huset, så det blev sikkert at bo i.
I dag afholdes rejsegilder som god skik og orden og for at takke håndværkerne på byggeprojektet. På den måde får det nybyggede hus en god start. Men nogle steder er det dog stadigvæk forbundet med en vis overtro. Ifølge en gammel overtro skal arkitekten smadre en ølflaske til rejsegildet og sige: "Gid huset består i så mange år, som glasset går i skår." Og rejsegildet skal også helst foregå på den rigtige måde for at undgå dårlige varsler for fremtiden. For eksempel er det et dårligt tegn, hvis kransen blæser ned.

Før i tiden hævnede håndværkerne sig, hvis bygherren ikke afholdt rejsegilde. De kunne finde på at hænge en dukke af halm eller gamle cementsække op - en såkaldt "død murer" - i stedet for kransen for at vise hele nabolaget, at her bor en bygherre, der ikke har sørget ordentligt for sine håndværkere. En anden måde at hævne sig på var at mure en tom flaske ind i skorstenen, som så tudede, når det blæste, og mindede bygherren om sin nærighed.
En gammel sønderjysk tradition er at medbringe en vimpel til værterne ved et rejsegilde. På vimpelstangen sætter man en 10'er eller 20'er, som tømrerlærlingen får for at sætte vimplen op på spærene. Hvis der ikke er nogen penge, sætter lærlingen vimplen med flaget nedad.

I dag bliver der sjældent hængt døde murere op, men det kan stadig skabe en vis utilfredshed, hvis der ikke holdes rejsegilde, som kan komme til udtryk på mange måder. Man kan forestille sig, at håndværkerne hævner sig ved at nægte at arbejde, før der er inviteret til rejsegilde.

Hvornår i forløbet holder man rejsegilde?

Spærene er de store bjælker, som er det bærende element i tagkonstruktionen. Tidligere var det et stort arbejde at få sat spærene op, og derfor blev det en tradition at fejre netop den bedrift. Når spærene er klar, er man nået til et vigtigt punkt i husets tilblivelse.

På hvilken typer projekter holder man rejsegilde?

På større byggepladser er rejsegildet i mange tilfælde en stor begivenhed forbundet med en smule prestige. Ud over de involverede håndværkere og håndværksmestre bliver der også inviteret mange andre, og byens borgmester vil holde tale og fortælle om, hvor vigtigt netop dette byggeri er.
Der er ikke nogen egentlig definition på eller regler for, hvornår du skal holde rejsegilde. Det er blot noget, du som bygherre beslutter dig for at gøre. Men det er en hyggelig tradition, som vi bør holde fast i, om ikke andet så for god skik og orden. Så går du med planer om at holde rejsegilde for dit nye haveskur, så er der ingen undskyldninger for at lade være.

 

Kontakt Festvognen - FætterGuf for et godt tilbud på jeres rejsegilde

 

 

En pølsevogn så rejsegildet huskes bedre. Det er sagen at lade Festvognen klare dagen.

 

 

© Festvognen FætterGuf Aps | Festvognen - 3650 Ølstykke - tlf: 29 45 45 45 - tilbud@festvognen.dk | CVR-nr 14536701

Links til gode venner og samarbejdspartnere
www.festvognen.dk www.zubardubar.dk www.kontorhandlen.dk www.popcornmaskine.dk